Wydział Psychologii

Odeszła od nas dr Alicja Szmaus-Jackowska

Alicja Szmaus-Jackowska
8.09.1975 - †16.12.2020

Z głębokim, niewypowiedzianym żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika naszego Uniwersytetu, dr Alicji Szmaus-Jackowskiej z Wydziału Psychologii.

Dr Alicja Szmaus-Jackowska ukończyła psychologiczne studia magisterskie w 1999 roku na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 1999 roku związana była z Zakładem Psychologii Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, przekształconej w 2000 roku w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego. W latach 2004-2007 była asystentem w Zakładzie Społecznej Psychologii Zdrowia Rehabilitacji i Zarządzania Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. W 2009 roku uzyskała doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, przygotowując rozprawę doktorską na temat „Lęk przed starzeniem się a okazywana troska o siebie u osób w starszym wieku” pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kowalika. Od 2009 związana była z obecną Katedrą Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Dr Alicja Szmaus-Jackowska odeszła późnym wieczorem 16 grudnia 2020, pozostawiając pogrążonych w żałobie Najbliższych.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci!