Wydział Psychologii

"Polskie Forum Psychologiczne” (Polish Psychological Forum) z dofinansowaniem programu „Rozwój czasopism naukowych”

Z radością informujemy, że w aktualnej edycji programu „Rozwój czasopism naukowych”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dofinansowanie otrzymało czasopismo naukowe naszego Wydziału! "Polskie Forum Psychologiczne” (Polish Psychological Forum) zostanie zasilone środkami ministerialnymi w latach 2022-2024. Dotacja przyczyni się do podniesienia poziomu czasopisma i wdrożenia publikowanych artykułów do międzynarodowego obiegu wyników badań naukowych.

To duży sukces całej redakcji:

 • Redaktor Naczelny: Hanna Liberska;
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała;
 • Sekretarze Redakcji:
  Monika Deja;
  Magdalena Grabowska;
  Dorota Suwalska-Barancewicz;
  Aleksandra Wolska;
 • Redaktor statystyczny: Barbara Ciżkowicz.

Rozwój czasopisma jest też efektem dużej mobilizacji całego Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.