Wydział Psychologii

Lista sprzętu i programów

Porgram Umiejscowienie
Statistica 13.3 205 (20 stanowiska) i 105 (1 laptop)
Amos 26 205 (stanowiska 1,3,5,7 [pod oknem])
Amos 21 105 (1 laptop)
IBM SPSS Statistica 21 105 (1 laptop)