Wydział Psychologii

Studia doktoranckie

Studentki w biretach

Rekrutacja - szkoła doktorska

Nabór na studia doktoranckie został w roku akademickim 2019/2020 zastąpiony naborem do szkoły doktorskiej: rekrutacja.ukw.edu.pl.

Uczestnicy

Uczestnicy studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych w  zakresie psychologii w roku akademickim 2019/2020.

Promocje doktorskie

Promocje doktorskie doktorantów Instytutu Psychologii UKW.

 

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 93/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zagadnienia na egzamin doktorski

Zagadnienia na egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej.