Wydział Psychologii

Zajęcia do wyboru 2019/2020

II ROK (studia stacjonarne)

III rok (studia stacjonarne)

IV ROK (studia stacjonarne)

II ROK (studia niestacjonarne)

III rok (studia niestacjonarne)

IV ROK (studia niestacjonarne)